Kết quả chuẩn đoán tế bào học và mô bệnh học đối với ung thư gan từ các mẫu bệnh phẩm thu được bằng chọc hút kim nhỏ dưới sự hướng dẫn của siêu âm

317 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1993

Số: 7

Trang: 77-82

Liên kết