Kết quả điều trị apxe gan ổ lớn bằng chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm

83 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2002

Số: 4

Trang: 44-45

Liên kết