Kết quả điều trị bằng phẫu thuật một thì qua đường hậu môn: kinh nghiệm với 110 trường hợp bị bệnh phình đại tràng bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

277 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2012

Số: 5

Trang: 25-29

 
Liên kết