Kết quả điều trị nội soi tán sỏi niệu quản hai bên một thì bằng xung hơi tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108

160 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 27-31

Liên kết