Kết quả điều trị phẫu thuật ung thư gan nguyên phát tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 1992-1996

79 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2001

Số: 7

Trang: 42-46

Hồi cứu 124 trường hợp tại Bệnh viện Việt Đức trong thời gian 5 năm từ 1992-1996. Kết quả thấy tỉ lệ tử vong sau mổ ung thư gan nguyên phát (UTGNP) là 11,3%, chủ yếu ở nhóm BN xơ gan được thắt động mạch gan. Thời gian sống trung bình sau mổ cắt gan là 9,3 tháng, thời gian sống 23 tháng sau mổ: 9,4%, sau 42 tháng chỉ còn 1,9%. 80% BN cắt gan tử vong trong vòng 6 tháng sau mổ.
Liên kết