Kết quả điều trị sỏi niệu quản 1/3 dưới bằng kỹ thuật nội soi tán sỏi ngược dòng từ 12/2008 đến 4/2010 tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

149 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 387-391

Liên kết