Kết quả điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật nút động mạch tử cung trên 80 BN tại bệnh viện Bạch Mai

298 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 53-59

Liên kết