Kết quả giám sát một số nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục gắn kết với giám sát HIV trên nhóm dân cư có hành vi nguy cơ thấp tại 5 tỉnh thành/phố Việt Nam

175 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Duy Hưng 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 19-22

Liên kết