Kết quả mổ vi phẫu nối vòi tử cung sau triệt sản ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 3/2004 đến tháng 10/2005

139 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 12

Trang: 63-64

Phương pháp mô tả lâm sàng tiến cứu có can thiệp trên 25 phụ nữ sau mổ triệt sản có nguyện vọng được nối lại vòi tử cung (NVTC) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 3/2004 đến 10/2005. Tuổi từ 23 đến 40. Nghề nghiệp chủ yếu làm ruộng. Lứa tuổi ≤30 có 5 BN thì 3 BN có thai lại sau NVTC chiếm 60%; tuổi 31-35 có thai lại 50%; tuổi 36-40 có thai lại 20%. Thời gian triệt sản sớm nhất là 2 năm, muộn nhất là 12 năm. Vị trí nối eo-eo đạt kết quả có thai 75%, vị trí eo-bóng là 50% và vị trí bóng-bóng là 36,6%. Độ dài của vòi tử cung còn lại dưới 4 cm thì tỷ lệ có thai là 20%, 4–6 cm tỷ lệ là 37,5%, trên 6 cm thì tỷ lệ là 75%.
Liên kết