Kết quả nghiên cứu tinh dầu rễ, thân rễ và lá loài Curcuma Cochinchinensis Gagnep họ gừng ( Zingiberaceae )

355 April 11, 2017 0

Năm: 1996

Số: 5

Trang: 9-11

Liên kết