Kết quả nội soi niệu quản tán sỏi xung hơi điều trị sỏi niệu quản tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

136 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 2

Trang: 31-36

Liên kết