Kết quả phục hồi chức năng bàn tay trên bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não giai đoạn hồi phục bằng kỹ thuật vận động cưỡng bức tay bên liệt - CIMT

314 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 1 PB

Trang: 24-30

Liên kết