Kết quả phun diệt bọ chét với permethrin và trebon tại Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa (thuộc đề tài KY-01-07)

160 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 357-361

Thử nghiệm trên thực địa về tác dụng của Permethrin EC và Trebon ND đối với chỉ số bọ chét trên chuột đã được triển khai tại một ổ dịch hạch ở xã Đại Lãnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa từ tháng 3 -9 /1994. Các hóa chất diệt côn trùng đã được phun bằng máy Fontan với liều 0,2 g/m2 cho Permethrin và 0,08 g/m2 cho Trebon, phun vào hang chuột và đường chuột chạy. Lượng hóa chất sử dụng từ 15 - 20 g Permethrin PH và 50 ml Trebon ND cho mỗi nhà. Không thấy tác dụng rõ của Trebon trên chỉ số bọ chét. Chỉ số bọ chét trên chuột giảm vừa phải sau khi phun Permethrin; tác dụng này không tốt hơn so với phun bằng Diazinon trước đây, tuy nhiên sử dụng Permethrin an toàn và kinh tế hơn so với Diazinon.
Liên kết