Kết quả sinh thiết có nhuộm màu xanh Methylene trong chuẩn đoán dị sản ruột , loạn sản ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn

202 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 2001

Số: 2

Trang: 29-33

Liên kết