Khảo sát ảnh hưởng của aslem lên sự thay đổi thể trọng và chức năng sinh sản

99 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược học

Năm: 1993

Số: 1

Trang: 25-26

Thí nghiệm trên chuột nhắt trắng trọng lượng ban đầu của chuột cái là 17g, chuột đực 20-21g. Lô thử được tiêm aslem với liều 0,6mg/kg. Thời gian dùng thuốc 3 tuần. Lô chứng tiêm nước muối 0,9%. Kết quả: Chế phẩm Aslem với liều lượng 0,6mg/kg (gấp 100 lần liều cho người) không ảnh hưởng tới sự phát triển thể trọng của chuột thí nghiệm. Sơ bộ đánh giá ảnh hưởng của thuốc lên sự sinh sản ở thế hệ 1 của chuột nhắt: thuốc làm chậm thụ thai ở chuột cái, giảm tỷ lệ thụ thai nhưng không gây dị dạng chuột con. Với chuột đực, aslem không ảnh hưởng tới hoạt động sinh dục cũng như sự phát triển của cơ quan sinh dục đực.
Liên kết