Khảo sát ảnh hưởng của chế phẩm aslem lên chức năng hệ tạo máu, gan, thận và huyết áp

100 August 31, 2017 2

Tạp chí: Dược học

Năm: 1993

Số: 4

Trang: 17-19

Khảo sát một số chỉ số về độc tính bán cấp: ảnh hưởng của thuốc đến số lượng hồng cầu, bach cầu, chỉ số huyết sắc tố, chức năng gan, thận qua đánh giá chỉ số men gan GOT, GPT, Urê máu, khảo sát tác dụng của aslem trên huyết áp và trên cơ trơn mạch máu của động vật thí nghiệm. Thí nghiệm trên 16 thỏ (8 đực, 8 cái), chia làm 2 lô chứng và thử. Lô chứng không dùng thuốc, lô thử dùng Aslem tiêm bắp mỗi con 1 ống, cách 1 ngày tiêm 1 lần, thời gian tiêm thuốc 24 ngày. Kết quả: Aslem có tác dụng dãn mạch nhẹ với nồng độ 6.10 mũ trừ 3, không ảnh hưởng tới trương lực mạch. Aslem liều thấp không gây biến đổi huyết áp, mức liều cao gây giảm huyết áp. Aslem với liều 0,15mg/Kg không ảnh hưởng tới chức năng của hệ tạo máu, không ảnh hưởng đến chức năng gan (qua đánh giá chỉ số men GOT, GPT) và chức năng thận (qua đánh giá chỉ số urê/máu) sau thời gian tiêm thuốc 24 ngày.
Liên kết