Khảo sát chỉ số của dấu ấn ung thư AFP ở người Việt Nam bình thường tại Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

111 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 24-28

Liên kết