Khảo sát đặc điểm vi học và sơ bộ thành phần hóa học của lá, thân và rễ cây chân chim không cuống quả (schefflera sp3)

219 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 161-167

Phân tích đặc điểm về thực vật và hóa học của cây chân chim không cuống quả cho thấy: Thân và rễ cây cho nhiều sợi kèm tinh thể calci oxalat hình khối, tia tủy hóa gỗ. Lá có lông che chở đa bào hình ngọn nến phân nhánh. Trong các bộ phận của cây có chứa saponin triterpen, phytosterol, đường khử, tanin, coumarin, acid hữu cơ và hợp chất uronic. Trong thành phần acid béo chưa no gồm acid oleic, acid linoleic có hàm lượng cao ở cả 3 mẫu, acid linoleic chỉ có ở lá. Các thành phần đa vi lượng ở 3 bộ phận tương tự nhau, ngoại trừ Cr chỉ có ở lá, Ga chỉ có ở rễ, trong khi Ni, Mo, Sn và Pb chỉ có ở thân.
Liên kết