Khảo sát điều trị, tuân thủ điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân bệnh mạch vành tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2007-2008

197 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 18-21

Liên kết