Khảo sát mô hình bệnh tật tại Bệnh viện Bạch Mai thông qua số lượng bệnh nhân điều trị nội trú trong năm1998.

702 August 31, 2017 14

Năm: 2000

Trang: 310-318

Liên kết