Khảo sát một số yếu tố liên quan đến tổn thương vòi trứng - phúc mạc

256 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2005

Số: 10

Trang: 36-39

Đặt vấn đề: Vòi Fallope giữ một vai trò rất quan trọng trong sự sinh sản của con người, và do cấu trúc vòi nên dễ mắc những bệnh lý khác nhau. Mục tiêu: Khảo sát sự liên quan giữa một số yếu tố về tiền căn sản khoa, phụ khoa và phẫu thuật với tổn thương vòi trứng và dính phần phụ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 230 bệnh nhân vô sinh do tắc vòi trứng tại Bệnh viện Từ Dũ từ 3/2002-5/2005. Kết quả: Tỷ lệ vô sinh nguyên phát là 39,6%. Thủ thuật sản khoa qua đường âm đạo chiếm 77,7% trong những trường hợp vô sinh thứ phát, nên phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối khi can thiệp thủ thuật qua đường âm đạo nhằm hạn chế nguy cơ gây vô sinh do tắc nghẽn vòi trứng và dính phúc mạc cho bệnh nhân. Thời gian lập gia đình và thời gian vô sinh liên quan có ý nghĩa thống kê với tổn thương vòi trứng (p<0,05). Tiền căn phẫu thuật vùng chậu chiếm tỷ lệ 26,95%, trong đó có 21,3% là phẫu thuật mở bụng, cho thấy yếu tố này là một trong những nguy cơ gây vô sinh do tổn thương vòi trứng-phúc mạc. Kết luận: Việc dự phòng các yếu tố nguy cơ gây viêm nhiễm vùng chậu là quan trọng và những cặp vô sinh nên được tiến hành chẩn đoán và điều trị sớm.
Liên kết