Khảo sát sự hài lòng và mong muốn của sinh viên hiến máu tình nguyện tại Trung tâm truyền máu khu vực Huế

198 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB.: Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 1 về vận động hiến máu tình nguyện

Trang: 225-231

Liên kết