Khảo sát sự kháng sinh và sinh men B-lactamase của Escherichia Coli gây tiêu chảy ở trẻ em

281 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 4

Trang: 43-48


Liên kết