Khảo sát tác dụng hướng sinh dục nam từ dịch chiết cồn của rễ bách bệnh (Eurycoma Longifolia Jack) trên chuột nhắt trắng (Mus Musculus)

268 August 31, 2017 1

Năm: 2012

Số: 1

Trang: 186-191


Liên kết