Kiến nghị chính thức của các hội nghị thoả thuận quốc tế và châu lục trong điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori

231 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1998

Số: 4

Trang: 55-57

Liên kết