Kiến thức và thái độ về HIV/AIDS của sinh viên y khoa năm cuối thuộc hai Trường Đại học Y tại TP. HCM

131 August 31, 2017 1

Năm: 2001

Số: PB.4

Trang: 43-55

N/C mô tả cắt ngang với bảng câu hỏi trên 344 sinh viên trường ĐHYD và 96 SV TTĐT & BDCBYT TPHCM. Hơn 95% SV hiểu biết về đường lây truyền và dịch tễ học của HIV, nhưng lại không hiểu rõ các kiến thức thực hành đặc biệt trong chẩn đoán và tầm soát HIV. 63% SV ĐHYD và 4% SV TTĐT biết chính xác các tiêu chuẩn của WHO về tầm soát HIV ở các nước đang phát triển. 20% SV mỗi trường đồng ý để 1 bà mẹ nhiễm HIV tiếp tục cho con bú. Khoảng 20% SV mỗi trường có thái độ thân thiện với bn nhiễm HIV. SV chủ yếu thu thập kiến thức về HIV/AIDS từ nhà trường và các phương tiện thông tin đại chúng. Hơn 1 nửa số SV khẳng định ch/tr đào tạo chưa hiệu quả, có thể thành lập riêng 1 chứng chỉ về HIV/AIDS để tráng trùng lắp các bài giảng và dành nhiều thời gian hơn cho thực tập ở thực địa
Liên kết