Kinh nghiệm điều trị hạt cơm lòng bàn chân thể sâu bằng laser CO2 kết hợp băng ép tinh thể thuốc tím tại khoa da liễu, bệnh viện trung ương quân đội 108

144 August 31, 2017 0

Năm: 2007

Số: SĐB 6

Trang: 61-64

Liên kết