Kinh nghiệm điều trị nấm Canida Albicans (CA) bằng sporal tại khoa da liễu, BVTƯQĐ108

137 April 11, 2017 0

Tác giả: Đặng Văn Em 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 5

Trang: 28-30

Từ khóa: Điều trị nấm

Liên kết