Kỹ thuật nuôi cấy và bảo quản Plasmodium falciparum dài ngày trong phòng thí nghiệm

159 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 1

Trang: 26-28

 
Liên kết