Liên hệ giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) của thai phụ và cân nặng trẻ sơ sinh sinh đủ tháng tại tỉnh Bình Dương năm 2004 - 2005.

96 August 31, 2017 0

Tác giả: Văn Quang Tân 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 3

Trang: 64-66

Nghiên cứu mối liên hệ giữa BMI của mẹ và cân nặng của con khi sinh đủ tháng trên 406 thai phụ (221 thai phụ đẻ con so, 185 thai phụ đẻ con rạ) tại tỉnh Bình Dương từ tháng 6/2004-12/2005. Kết quả: độ tuổi trung bình của thai phụ là 25,4 tuổi, nhóm phổ biến nhất là từ 20-30 tuổi. Chiểu cao trung bình của thai phụ là 1m53, cân nặng trung bình là 45,6kg. 94,3% có chiều cao từ 1,45-1,6m. 5,7% thai phụ có nguy cơ trong thai kỳ vì chiều cao thấp dưới 1m45; 8,9% thai phụ có nguy cơ về cân nặng của mẹ dưới 40kg. 36,5% thai phụ có BMI thiếu cân. 0,2% thai phụ có BMI dư cân. Qua phân tích hồi qui đơn biến thấy cân nặng trước khi có thai, BMI trước khi có thai, số cân tăng trong kỳ mang thai có tương quan tỉ lệ thuận tuyến tính với trọng lượng thai khi sinh đủ tháng.
Liên kết