Liên quan đến mức độ tổn thương vòi trứng và kết quả thai kỳ sau phẫu thuật tạo hình vòi trứng

245 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 10

Trang: 26-30

Tiền cứu 230 trường hợp vô sinh do vòi trứng phúc mạc có 37 trường hợp dính phần phụ đơn thuần, 28 trường hợp có một bên vòi trứng ứ dịch được tạo thành và bên kia không tổn thương. Kết quả: tỉ lệ thai trong tử cung giảm dần theo mức độ tổn thương vòi trứng từ không tổn thương, tổn thương độ I, độ II, độ III tương ứng 54,09%, 39,81%, 15,57%, 4,88% và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê p = 0,000). Các mức độ tổn thương vòi trứng liên quan có ý nghĩa với khả năng xảy ra thai trong tử cung, trong đó nhóm tổn thương độ II và độ III làm giảm khả năng có thai trong tử cung so với nhóm vòi trứng không tổn thương có ý nghĩa thống kê ( p = 0,000 và p = 0,003) và tỷ số nguy hại HR lần lượt là 0,21 và 0,05.
Liên kết