Liên quan giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) thai phụ với tỷ lệ trẻ sinh thấp cân tại Cần Thơ

73 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Sophia 

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2004

Số: 6

Trang: 89-92

Khảo sát 5204 sản phụ tại Cần Thơ từ tháng 10 năm 2001 đến tháng 9 năm 2002 để xác nhận mối liên quan chỉ số khối cơ thể của người mẹ trước khi có thai với cân nặng trung bình và tỷ lệ sinh thấp cân của trẻ sơ sinh cho thấy, có sự liên quan giữa chỉ số khối cơ thể của người mẹ thấp <18,5 với tỷ lệ trẻ thấp cân cao 13,52+/-1,65 so với người mẹ có chỉ số BIM>/= 20,0 tỷ lệ sinh thấp cân chỉ chiếm 6,61 +/- 1,23%. Khi chỉ số khối cơ thể tương đương (từ 18,5 đến 19,99) thì những thai phụ sống ở vùng nông thôn lại có tỷ lệ sinh con thấp cân cao hơn.
Liên kết