Loạn nhịp tim và rối loạn dẫn truyền ở bệnh nhân thấp cấp được điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ năm 1979-1984

152 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Khắc Sơn 

Chuyên ngành: Nhi khoa

Năm: 1995

Số trang: 136 Tr.

Nghiên cứu 545 bệnh nhân (nam 257, nữ 288) bị thấp cấp (TC) tại khoa Tim mạch Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Loạn nhịp tim trong TC có viêm tim nhiều nhất là nhịp xoang nhanh 19,82%, thứ hai là rối loạn dẫn truyền (RLDT) 9,91%, các loại rối loạn nhịp khác ít gặp. PQ kéo dài hằng định hay gặp trong thấp có viêm tim trở lại bình thường (TLBT) khoảng 2 tuần ở nhóm viêm nhẹ và khoảng 2 tháng ở nhóm nặng. Nhịp xoang nhanh TLBT ở nhóm viêm nhẹ 11,5±4,5 ngày, nhóm nặng 35,33±5,58 ngày. Nhịp xoang chậm TLBT ở nhóm viêm nhẹ 6,75±1,73 ngày, ở nhóm viêm nặng 22,80±10,1 ngày. Có thể dựa vào RLN và RLDT để tiên lượng TC. RLN và RLDT phổ biến và kéo dài ở TC có viêm tim 60,06%, càng kéo dài và phổ biến ở viêm tim nặng 84,91%, ở TC có viêm tim đợt 2 là 92,72%, ở TC nặng đến tử vong là 95,45%.
Liên kết