Lọi ích của chụp cắt lớp vi tính(CLVT) lồng ngực chẩn đoán bệnh lao phổi ở người lớn

238 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1999

Số: 3

Trang: 1-5

Từ khóa: bệnh lao phổi

Liên kết