Mô hình bệnh tật và tử vong tại khoa nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai trong 10 năm (1991-2000)

126 August 31, 2017 1

Tác giả: Mai Văn Thành 

Năm: 2001

Số: PB.4

Trang: 165-174

Nc 41.629 bệnh nhi điều trị tại khoa Nhi BV Gia Lai từ 1991-2000 với nhiều loại bệnh: bệnh lý hô hấp (41,35%), sốt rét (27,87%), bệnh tiêu hoá (14,1%). Tỷ lệ tử vong chiếm 2,2% tổng số bệnh nhi và chiếm 25,96% tổng số tử vong chung của viện. Sốt rét là nguyên nhân tử vong hàng đầu, sau là bệnh lý hô hấp, xuất huyết não, bệnh tiêu hoá, bệnh lý huyết học
Liên kết