Mô hình ốm đau và hành vi sử dụng dịch vụ y tế của người cao tuổi tại huyện Ba Vì, Hà Nội năm 2008

140 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2010

Số: 53

Trang: 56-61

Liên kết