Mối liên quan của khói thuốc với viêm tai giữa ứ dịch

124 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 2

Trang: 8-9

Nghiên cứu ảnh hưởng của khói thuốc tới viêm tai giữa ứ dịch (VTGƯD) trên 1168 trẻ từ 1-15 tuổi tại 2 phường Trung Tự, Kim Liên (Hà Nội) từ 2000-2001.Tiến hành phỏng vấn bố mẹ các trẻ về yếu tố nguy cơ gây VTGƯD theo bộ câu hỏi gồm 19 câu, thăm khám tai mũi họng và đo nhĩ lượng 2 lần cho tất cả các trẻ trong vòng 1 năm. Kết quả: tỷ lệ mắc VTGƯD mạn tính ở trẻ em Hà Nội là 8,9%, trẻ trai bị nhiều hơn trẻ gái. Khói thuốc và ô nhiễm môi trường là một trong các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn hô hấp trên và VTGƯD.
Liên kết