Mối liên quan giữa viêm tai giữa ứ dịch với nuôi con bằng sữa mẹ

97 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài An 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 6

Trang: 30-32

773 trẻ ở một số nhà trẻ, mẫu giáo ở Hà Nội. Kết quả: Tỷ lệ mắc viêm tai giữa ứ dịch (VTGƯD) mùa đông là 18,49%, mùa hè 11,25%, VTGƯD mãn tính (bị cả hai mùa) 10,34%. Trẻ trai mắc nhiều hơn trẻ gái (53,75% so với 6,25%). Tỷ lệ mắc ở nhóm trẻ được bú sữa mẹ thấp hơn hẳn nhóm trẻ phải nuôi bộ (9,78% so với 21,62%). Để bảo vệ sức nghe cho trẻ, giúp trẻ phát triển trí lực một cách bình thường cần tuyên truyền giáo dục các bà mẹ cách chăm sóc cho trẻ nhằm giảm tỷ lệ VTG, trong đó cho trẻ bú mẹ giảm đủ thời gian là một biện pháp phòng bệnh hữu hiệu.
Liên kết