Một loại panax (araliaceae) đã tìm thấy mộc hoàng ở miền Bắc Việt Nam

101 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Quang Hào 

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 1969

Số: 3

Trang: tr.:24-26

Liên kết