Một mô hình chăm sóc y tế tại tuyến điều trị cộng đồng Bệnh viện huyện Giao Thủy

159 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 10-15

Phân tích 24.825 hồ sơ điều trị nội trú tại Bệnh viện huyện Giao Thủy, Nam Hà từ 1987 đến 1991, phân loại bệnh theo 5 nhóm và phác họa xu thế diễn biến mỗi nhóm. Kết quả: lứa tuổi có nguy cơ mắc bệnh tương đối cao nhất rơi vào hai nhóm tuổi: 0 -4 tuổi và 20-44 tuổi, nguy cơ tử vong cao nhất thì nằm ở hai cực 0-4 tuổi và 65 tuổi. Ở lứa tuổi trẻ em (0-14 tuổi), nguy cơ mắc bệnh và tử vong giảm dần theo các nhóm tuổi tăng; từ tuổi trung niên trở đi (45-75) thì nguy cơ mắc bệnh giảm dần nhưng nguy cơ tử vong lại tăng dần. Xu hướng diễn biến bệnh 5 năm qua: Đứng đầu là các bệnh nhiễm khuẩn, tiếp theo là các bệnh sản phụ khoa, các bệnh liên quan đến tâm lý, cuối cùng là nhóm dinh dưỡng. Bệnh nhiễm khuẩn đường ruột và ảnh hưởng của môi trường tăng hơn. Gia tăng các tai nạn chấn thương đủ loại.
Liên kết