Một số đặc điểm của thai phụ mắc rau tiền đạo tại bệnh viện phụ sản Bắc Giang (2001-2006)

99 August 31, 2017 0

Tác giả: Ngô Văn Hải 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 11-13

Hồi cứu mô tả cắt ngang 226 bệnh nhân (BN) rau tiền đạo (RTĐ), tuổi thai ≥ 28 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Bắc Giang từ 1/8/2001 đến 31/7/2006. Tỷ lệ RTĐ là 1,34%. RTĐ chủ yếu gặp ở lứa tuổi 25 - 29 (27,2%), và 30 - 34 (24,3%), 40 - 45 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất. RTĐ gặp ở tất cả các lần đẻ, chủ yếu là ở lần đẻ thứ hai. Lý do để BN nhập viện chủ yếu là ra máu (77%). Phân loại RTĐ: RTĐ trung tâm hoàn toàn (45,6%), RTĐ bán trung tâm (4,4%), RTĐ bám mép (13,3%, RTĐ bám thấp (36,7%). Hàm lượng Hb khi vào viện: <90g/l (13,7%), 90 - 109g/l (38%), ≥ 110g/l (48,3%). Xử trí lúc vào viện: điều trị nội khoa (72,1%), để đường âm đạo (3,1%), mổ cấp cứu (24,8%).
Liên kết