Một số đặc điểm dịch tễ bệnh sốt dengue/sốt xuất huyết dengue tại Nam Hà, 1991-2000

98 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2001

Số: 5

Trang: 17-20

Sốt dengue/sốt xuất huyết dengue (SD/SXHD) là bệnh dịch lưu hành ở Nam Hà, tỷ lệ mắc trung bình là 16,3/100.000, tỷ lệ chết 0,019/100.000, tỷ lệ chết/mắc 0,001. Dịch lưu hành thấp, tản phát, dai dẳng, bất ngờ và luôn có sự hình thành các ổ dịch mới, vùng dịch mới, chu kỳ dịch là 2-3 năm. Dịch mang tính chất mùa rõ rệt bắt đầu từ tháng 4-11, tập trung chủ yếu vào các tháng nóng và mưa nhiều (7,8,9,10). Cả người lớn và trẻ em đều mắc, trong đó số mắc ở người lớn cao hơn. Cả 4 tip virut dengue lưu hành với 2 loài vectơ có mặt là Ae.aegypi và Ae.albopictus, trong đó Ae.aegypti là vectơ chính. Các loại dụng cụ chứa nước: bể, giếng, chum, vại và các dụng cụ phế thải là ổ bọ gậy của Ae.aegypi.
Liên kết