Một số đặc điểm tế bào máu ở bệnh nhân sốt xuất huyết dengue năm 2008-2009 tại Bệnh viện Bạch Mai

189 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2010

Số: 50

Trang: 26-32

Liên kết