Một số hoạt động vệ sinh phòng dịch trong chiến dịch Điện Biên Phủ

119 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Nhẽ 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 59-62

Liên kết