Một số kinh nghiệm bảo dưỡng máy thận nhân tạo ở máy thận nhân tạo ở Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội

224 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2009

Số: 44

Trang: 64-66

Liên kết