Một số nhận xét nhân 9 trường hợp chửa trong ổ bụng

170 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 1999

Trang: 87-91

Nghiên cứu 9 trường hợp chửa trong ổ bụng tại Viện BVBMTSS từ 6/1984-6/1993, rút ra nhận xét: nhiều tiền sử bị vô sinh, triệu chứng lâm sàng không điển hình, dấu hiệu đau bụng không đặc trưng, điều trị bằng thuốc giảm đau không có kết quả, siêu âm và chụp tử cung giúp ích cho chẩn đoán, 2/3 trường hợp được chẩn đoán xác định đúng trước mổ, tỷ lệ tử vong bà mẹ là 1/9 trường hợp
Liên kết