Một số nhận xét về căn nguyên và kết quả mổ bóc vỏ ổ cặn màng phổi qua 42 trường hợp tại khoa Ngoại - Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TW (2006-2007)

177 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 7

Trang: 14-16

Đặt vấn đề: Ổ cặn màng phổi (OCMP) là sự dầy dính lá thành và lá tạng của màng phổi làm giảm hoặc mất khả năng giãn nở của phổi đồng thời tạo ra một khoảng trống của khoang màng phổi. Căn nguyên thường do viêm mủ màng phổi, lao màng phổi, di chứng tràn máu màng phổi ,…Nếu không được chẩn đoán, điều trị đúng và kịp thời sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề cho người bệnh. Mục tiêu: Nhận xét bước đầu về căn nguyên của OCMP và đánh giá một số kết quả mổ mở bóc vỏ OCMP. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu mô tả cắt ngang có theo dõi sau một tháng trên 42 BN được mổ mở bóc vỏ OCMP tại Khoa Ngoại – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TW từ 1/2006-12/2007. Kết quả: Căn nguyên thường gặp là lao màng phổi bội nhiễm 15 BN (35,7%), viêm mủ màng phổi 10 BN (23,8%), lao màng phổi 10 BN (23,8%), di chứng máu tụ sau chấn thương ngực kín 5 BN (11,9%), các nguyên nhân khác 2 BN (4,8%). Kết quả mổ bóc vỏ hoàn toàn 21 BN (50%). Các BN không có biến chứng 29 BN (69%), biến chứng viêm mủ màng phổi thứ phát 5 BN, ổ cặn tồn dư 2 BN. Thời gian nằm viện 25 ngày. FVC thay đổi trước và sau mổ 1 tháng là 20% (dao động từ 15-25%). Kết luận: BN được mổ bóc vỏ OCMP hoàn toàn không có biến chứng chiếm một tỷ lệ lớn cho thấy rằng đã chỉ định đúng các chỉ định và kỹ thuật mổ.
Liên kết