Một số nhận xét về hạ huyết áp bằng nifedipine 10mg trên bệnh nhân tai biến mạch máu não do tăng huyết áp

81 August 31, 2017 0

Tác giả: Trịnh Thị khanh 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2000

Số: 6

Trang: 43-45

Nghiên cứu 59 BN tai biến mạch máu não (TBMMN) do tăng huyết áp gồm 2 nhóm chảy máu não (CMN) và nhồi máu não từ 1/1998-4/2000 có mức huyết áp trung bình (HATB) ≥130mmHg. Cần phải đưa HA về mức 90≤HATB≤110mmHg để đảm bảo tưới máu não và không gây tổn thương não thêm nữa đặc biệt là với BN CMN. Nifedipine 10mg là loại thuốc thích hợp để điều trị HA trong cấp cứu TBMMN. Đồng thời nifedipine 10mg là loại thuốc sẵn có và giá trị thuốc phù hợp với đại trà của người dân Việt Nam.
Liên kết