Một số nhận xét về lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 18 bệnh nhân apxe gan do sán lá gan lớn

72 August 31, 2017 0

Tác giả: Hồ Đình Phước 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2002

Số: 4

Trang: 35-36

Liên kết