Một số nhận xét về lâm sàng và cận lâm sàng trên 15 bệnh nhân đa tủy xương (Multiple Myeloma) gặp tại bệnh viện Hữu nghị từ 1980-1992

250 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Anh Trí Lê Quế 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1998

Số: 910

Trang: 119-123

Liên kết